İstanbul’da faaliyet gösteren KINACI HUKUK BÜROSU, bireylere ve kurumlara hukuksal müşavirlik ve diğer avukatlık hizmetleri sunmakta, müvekkillerini gerek ulusal gerekse uluslar arası mahkeme ve tahkim kurullarında temsil ederek hukuksal yardım sunmaktadır.

Büromuz hukuk kurallarını, adalet idealini gerçekleştirecek insani bir bakış açısıyla yorumlamakta ve uygulamaktadır. Büromuz bünyesinde müvekkillerimize, gerek iş gerekse özel hayatlarında karşılaştıkları hukuki sorunlarla ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Hukuki danışmanlık çoğu kez hak kayıplarını önleyeceği gibi olası ihtilafların doğmasını da engellemektedir. Danışmanlık kapsamında yapılan tüm işlemler hukuksal açıdan tarafımızdan öncelikle denetlenmekte, böylece taraflarca görülemeyen hukuki sakıncalar müvekkillerimize uyarı niteliğinde bildirilmektedir. Var olan uyuşmazlıklarınsa yargılama yoluna gidilmeden, sulh yolu ile çözümlenmesi danışmanlık hizmetimizin öncelikli prensibidir.

Bilgili, deneyimli, dinamik hukukçulardan oluşan ofisimiz çok sayıda özel ve tüzel, yerli ve yabancı müvekkilimize hizmet vermektedir.